FacebookInstagramissa

RCD Espanyol Academy

Helsinki

RCD ESPANYOL ACADEMY HELSINKI - METODOLOGIAA

Espanyolin Akatemia on toiminut Suomessa kolmen vuoden ajan. Sinä aikana olemme vastanneet usean joukkueen harjoitusten suunnittelusta ja tutoroinnista, kouluttaneet valmentajia, järjestäneet leirejä sekä pienryhmäharjoittelua. Viimeisimpänä aloitimme keväällä eri-ikäisten pelaajien yksilöharjoittelun suunnittelun ja vetämisen.

Näinä vuosina sekä Espanyol seurana että espanjalaiset valmentajamme ovat tutustuneet suomalaiseen jalkapalloon, pelaajiin ja jalkapallokulttuuriin. Olemme saaneet tärkeää tietoa siitä, minkälainen harjoittelu vie suomalaista pelaajaa eteenpäin kohti hänen omaa huippuaan.

Suomessa, kuten muuallakin, nuoren pelaajan kehittäminen on pitkäjänteistä toimintaa. Vahvan pohjan rakentaminen vie aikaa, eikä pikavoittoja ole olemassa. Olemme ylpeitä siitä, että yhteistyömme pelaajien sekä valmentajien kanssa alkaa tuottaa tulosta ja voimme siirtyä nyt toiminnassamme seuraavalle tasolle.

Kokonaisvaltainen pelaajan kehittäminen ja kehittyminen vaatii harjoittelemisen lisäksi että pelaajaa ja perheensä miettivät myös koulua, lepoa ja ruokailua. Pelaajan täytyy myös sisäistää Akatemian arvomaailma.

Meidän pelaajien kasvattamisessa on erityisen tärkeää että pelaaja oppii jalkapallon lisäksi elämän taitoja. Keskeiset arvomme ovat:

kunnianhimo – sitoutuminen – luottaminen – nöyryys – intohimo – määrätietoisuus – kunnioitus – yhtenäisyys
Kaikki nämä osa-alueet ovat mukana pelaajan kehittymisessä nuoresta pelaajasta aikuiseksi. Meidän pitää tuntea kuuluvamme meidän seuraan ja meidän joukkueeseen.

Akatemiassa jalkapallon harjoitteleminen perustuu avoimen tilanteen käyttämiseen niin että se simuloi mahdollisimman paljon oikeaa peliä. Pelaajan pitää oppia löytämään parhaat ratkaisumallit eri pelitilanteisiin.

Silloin kun pelaaja pystyy hyödyntämään hyvin henkilökohtaisen pallonhallintataitonsa ja samalla havainnoimaan ympäristöään riittävästi, hän pystyy auttamaan itseään sekä joukkuetta parhaalla mahdollisella tavalla.

Tule mukaan pelaamaan

Pro-lisensoidut valmentajat

Tekninen johtaja Alex Piache vastaa akatemian pelaajien valmennussuunnitelmasta. Alexilla on kansainvälinen kokemusvalmennus ympäri maailmaa. Hänellä on laaja kokemus jalkapallo- ja ammattijalkapalloilun kehitystasosta.

Benito Montalvo on akatemian päävalmentaja, hänellä on laaja kansainvälinen kokemus ja hän on myös jalkapallopeliin mukautettujen uusien tekniikoiden asiantuntija.

Asiantuntijoita ovat Jaume Bartés, apulaisvalmentaja RCD Espanyol de Barcelonassa ja Xavi Gurri, apuvalmentaja Hyderabat FC: ssä Intian Superliigassa.

Koulutetut valmentajat

Kaikki päävalmentajat ovat akatemian palkkaamia valmentajia ja kaikilla on koulutus, joka vaaditaan, jotta voi toimia Espanyolin valmentajana. Kaikki valmentajat osallistuvat vuosittain RCD Espanyol de Barcelonan järjestämiin sisäisiin koulutuksiin.

Videoanalyysi

Videoanalyysit ovat tärkeitä pelaajan kehittymisen kannalta. Videoanalysointia käytetään yksilöharjoittelun osana.

Vaatteet

Kaikki vaatteet tilataan RCD Espanyol de Barcelonalta ja ne ovat virallisia akatemian vaatteita.

Toiminta keskuksessa

Akatemia tarjoaa valituille pelaajille mahdollisuuden liittyä leireihin, joita pidetään RCD Espanyol Training Centerissä. Valituilla pelaajilla on mahdollisuus osallistua RCD Españolin järjestämiin turnauksiin.

Leirit

Vuoden aikana Akatemia järjestää useita jalkapalloleirejä, joihin tulevat Espanjan valmentajat. Akatemian jäsenet saavat alennuksen leirien hinnoista.

Tule harjoittelemaan kanssamme

Parhaimmilla pelaajilla on mahdollisuus päästä RCD Espanyolin testialueelle Barcelonassa.

Yksilöharjoittelu

Yksittäiseen akatemiakoulutukseen osallistuvat pelaajat saavat akatemialta henkilökohtaisen arvion omien ominaisuuksiensa tasosta ja siitä, kuinka heidän omia kykyjään voidaan edelleen kehittää. Yksilöllisen suuntautumisen tarkoituksena on helpottaa pelaajan koulutusta ja kehitystä.

Yhteystiedot

TOIMINNANJOHTAJA@RCDESPANYOL.FI

Hallintopäällikkö: Mika Moilanen 0400729909

Tekninen johtaja: Alex Piache 0449331759

Akatemian päävalmentaja: Benito Montalvo 0453236686

Olen kiinnostunut toiminnasta

Meistä

RCD ESPANYOL DE BARCELONA ARVOT

RCD Espanyol Barcelonassa pidämme välttämättömänä, että pelaajamme saavat hyvän koulutuksen sekä urheilussa että henkilökohtaisissa asioissa. Siksi esittelemme alla kahdeksan perusarvoa, jotka kaikki pelaajamme oppivat opiskellessaan akatemiassamme: - Kunnianhimo - Sitoutuminen - Luottamus - Nöyräys - Intohimo - Sinnikkyys - Kunnioitus - Unionin. Arvot, joita RCD Espanyol de Barcelona pitää perustavanlaatuisina pelaajien kehittämiseen ja kasvuun. Tarkoituksemme on, että pelaaja saa tunteen suoraan kuulumisesta klubimme ja tuntea olevansa osa sitä.

Kysymykset ensimmäisestä joukkueestamme: pelaajien nimet, heidän sijoituksensa, viikonloppuottelut, ensimmäisen joukkueemme tavoitteet jne. Ovat myös joitain menetelmiä, joita käytämme tehdäksesi pelaajalle paremmin tuntemaan klubimme.

IKÄ JA TAVOITTEET ERILAISISSA KEHITYSVAIHEISSA

- Nuorten jalkapallo-vaihe (6–12-vuotiaat):

Tässä vaiheessa on erittäin tärkeää, että pelaajalla on vapaus pelata, niin että hän kokeilee palloa ja saavuttaa optimaalisen koordinaatiotason pelaajan (rakenne) ja esineen (pallo) välillä.

Seuraamalla metodologiamme vaiheita ja kunnioittamalla lapsen "egokeskeistä" vaihetta (esineen ja rakenteen välinen suora suhde) keskitymme tunnistamaan, mitä pelaaja tekee luonnollisesti ja mitkä ovat tekniset - koordinaattiset puutteet, jotka pelaajan on hankkia.

Tässä vaiheessa syntyy lapsen identiteetti (pallotaito, alue-ajallinen tulkinta, motorinen koordinaatio jne.)

Tässä vaiheessa on tärkeää tunnistaa pelaajan kyky luonnollisesti.

- Kehitysvaihe (12-16-vuotiaat):

Yleismaailmallisten pelikonseptien assimilaatioaika.

Tässä vaiheessa valmentajan työ on erittäin tärkeää tarjota tarvittavat välineet tiedon välityksellä, ratkaista harjoituksissa ja peleissä ilmenevät tilanteet.

Valmentajat antavat neuvoja ravitsemuksen ja fyysisen harjoituksen osiossa heidän luonnollisten kehitysominaisuuksiensa perusteella.

- Kilpailuvaihe: (Yli 17-18-vuotiaat):

Tässä vaiheessa pelaaja on ammattilainen vai ei. Tässä vaiheessa pelaaja on jo luonut identiteettinsä alarakenteena (pelaaja) ja ottaa käytännössä käyttöön edellisessä vaiheessa työskennellyt kognitiiviset käsitteet ja asettaa sen ryhmän palvelukseen tavoitteena esiintyä pelin vaatimukset.

PELIJÄRJESTELMÄT

Uskomme RCD Espanyol Academy Helsingissä universaalisen systeemisen menetelmän luomiseen.

Tämä menetelmä koostuu siitä, että pelaajan tulee ymmärtämään peli pelien kautta luotujen tilojen kautta kuin tietyn järjestelmän avulla.

Järjestelmällisen piirtämisen tulisi toimia ohjeena pelaajan rooliin pelissä, mutta sen ei pitäisi häiritä pelaajan päätöksentekoa.

Tällä tavoin parannamme pelaajan luovuutta, joka on annettu pelkästään pelin vaatimille toimille.

- Kuinka se toimii?

Altistamme pelaajamme kontekstuaalisiin tilanteisiin, aina mukautettuna tilalle pelaajien suoritustasosta riippuen ja missä on 4 keskeistä tekijää, jotka parantavat päätöksentekoa:

1-Space

2-Suuntatoiminto

3-kollektiivinen (puolustus-hyökkäys)

4-pallo tilanne.

Tällä tavalla pelaajan opettamisen vaikutukset paljastuvat yksilön päätöksenteossa ja sen perusteella tietoon, jonka peli itse antaa.

ARVIOINTI

Arvioinnit suoritetaan vuosineljänneksittäin analysoimalla henkilöä ja ryhmää aikaisemmin työskenneltyjen pisteiden perusteella.

Arvioinnissa on tärkeää havaita pelaajan ja ryhmän tarkoitus ja ymmärrys enemmän kuin toimenpiteiden onnistumisen määrä.

Sillä arviointiviikolla emme keskity niin paljon palautteeseen, jonka pelaaja voi kokea, vaan pikemminkin pelaajamme ja kollektiivimme toimintaan.

(Esimerkki arviointilomakkeesta)

MENETELMÄT

Metodologiamme on maailmanlaajuinen menetelmä, joka on aina pelaajan palveluksessa ja joka on mukautettu sen luonnollisiin pelin ominaisuuksiin.

RCDE Academy Helsingissä olemme sitoutuneet edistämään pelaajien oppimista pelikontekstin kautta, jossa pelaajan on ratkaistava mikä tahansa tilanne esitetystä pelikontekstista riippuen.

"Jalkapallo on joukko monimutkaisia rakenteita (joukkueita), jotka on jaettu kumpikin itsenäiseen alirakenteeseen (pelaaja).

Tehtävämme on yhdistää nuo alarakenteet rakenteeseen tavoitteen saavuttamiseksi.

MIKÄ ON GLOBAALI MENETELMÄ?

Globaali menetelmä on harjoitusmenetelmä, joka vaatii pelaajan ratkaisemaan kaikki pelin esittämät ongelmat pelin kontekstuaalisten tehtävien avulla. Näissä tehtävissä on oltava suunnattavuus, vastustus, avaruus, saman joukkueen (tai ei) kollegoiden ja jalkapallo pallo.

Tämä menetelmä ei erota pelin toimia dekontekstuaalisesti teknis-taktisen kyvyn parantamiseksi pääasiallisina harjoitustehtävinä.

"Kokonaisuus on enemmän kuin sen osien summa"

Jalkapallo tilanteellisena urheiluna vaatii monimutkaisia tilanteita, jotka pelaajan on ratkaistava pelin vaatiman toiminnan mukaan.

Näiden teknis-taktisten käsitteiden erottamisella todellisesta pelistä on vähemmän vaikutusta pelaajaan oppimisprosessissa.

RCD ESPANYOL ACADEMY HELSINKI OHJELMAT

RCDE Academy -harjoitukset: - Nämä koulutukset järjestetään viikonloppuisin jalkapallokauden aikana Suomessa. Ne ovat avoimia harjoitteluja kaikille pelaajille, jotka haluavat saada kokemusta kanssamme. Nämä harjoitukset voivat olla suorien kutsujen kautta pelaajalle tai eivät, se auttaa meitä tarkkailemaan pelaajia, jotka liittyvät muihin seuroihin.

RCDE Open Camps: - Se toteutetaan talvi- ja kesäkaudella tavoitteena, että pelaajamme nauttivat intensiivisestä jalkapallo-toiminnasta useita päiviä peräkkäin. RCDE Open Leirien toimintakuukaudet ovat: joulukuu ja kesäkuu. Avoin kaikille pelaajille, jotka haluavat saada kokemusta kanssamme.

RCD ELITE -leiri: - Tämä leiri järjestetään 1 kerran vuodessa, ja osallistuminen tapahtuu yksinomaan kutsulla. Valmentajamme seuraavat RCDE Academy -pelaajamme vuosittain ja arvioivat heidän etenemistään koko kauden ajan. Pelaajavalinta tehdään tavoitteena luoda korkean suorituskyvyn valmistelu kilpailla korkeimmalla tasolla.

RCD Espanyol Academy International -turnaus: - Tämä turnaus pidetään Barcelonan kaupungissa. Urheilutilamme Dani Jarque on paikka, joka isännöi tätä kansainvälistä turnausta. Osallistujat valitaan kutsulla. Turnauksen osallistujat ovat kaikki muut RCDE-akatemiat ympäri maailmaa. Tämän turnauksen tarkoituksena on mainostaa akatemiamme Barcelonassa ja siten pystyä julkistamaan pelaajamme RCD Espanyol Academy Helsinki.

Yksilölliset harjoitukset: - RCD Espanyol Academy Helsingissä järjestettävät henkilökohtaiset harjoitukset noudattavat erityistä opetus-oppimisprotokollaa. Menetelmällä yritetään käyttää erilaisia ​​aistiärsykkeitä, joita pelaaja käyttää tietyn pelitoiminnan perusteella toimimaan. Henkilökohtaisessa harjoittelussa esiintyvät ärsykkeet ovat: - Aistimotteinen / visuaalinen - Auditiivinen - Kommunikatiivinen - Reaktiivinen

Tekniset-taktiset ärsykkeet, jotka ilmenevät yksittäisissä harjoituksissamme, ovat:

- Ohjaus / Suuntautunut hallinta

- Pallo tiputtaa

- Kulkea

- Pelien päättäminen / molemmat jalat

- Selkäosan käyttö

- Suunta

- Avaruus / aika-käsite.

RCDE: n pienryhmäkoulutukset: - Ne ovat harjoituksia, jotka on suunniteltu pelaajille, jotka haluavat saada tarkempaa huomiota pelin kontekstuaalisiin tilanteisiin.

Kuten olemme aiemmin kommentoineet, kontekstuaaliset pelitilanteet vaativat käsitteitä:

- Ajallinen tila.

- Kollektiivinen käsite (vastustajat ja kumppanit).

- Suunta.

- Pallo.

Suunnitelma voidaan laatia kutsun perusteella tai pelaajan etujen mukaisesti, ja se on suunniteltava pelaajan iän ja tason mukaan.

OPETUS-OPPIMISPROSESSI

"MITÄ" on tärkeä, mutta "MITEN" valmentaja ohjaa istuntoa merkitsee pelaajan oppimisvaikutuksia.

Uskomme RCD Espanyol Academy Helsingissä Opetus-oppimisprosessiin monimutkaisena prosessina, jossa pelaajan on:

Pelaa - kokeile - virheitä - tee päätöksiä - oppi.

(Graafinen esimerkki)

Kontekstualisoidut tehtävät ovat tehtäviä, jotka kattavat edellä mainitut kohdat ja joilla on tärkeä merkitys pelaajan opetus-oppimisprosessissa.

Valmentajan luku tärkeänä hahmona tehtävän suunnittelussa, toteutettavissa olevissa tavoitteissa, tehtävän suorittamisessa ja palautteen saamisessa pelaajilta.

Kysymykset ohjatun löytön avulla opetus-oppimisprosessin aikana ovat yleisiä istunnon aikana, jotta pelaajamme pääsevät ehdotetuihin tavoitteisiin itse.

Harjoittelutehtävissä on tavoitteet, jotka on saavutettava istunnon aikana, ja meidän on oltava valmentajana kyky havaita pisteitä arvioida ja korjata antaa parhaan mahdollisen tiedon pelaajillemme istunnon aikana.

Tehtävien suunnittelu ja harjoittelujaksojen eteneminen:

Ehdotetut tavoitteet suunnitellaan vuonna 2006

- Makrosyklit (koko kausi)

- Mesosyklit (kuukausijakso)

- Mikrosyklit (viikoittain)

- Harjoittelu:

Ne ovat edistyksellisiä ja evoluutioharjoittelujaksojen aikana korostaen ehdotettuja tavoitteita.

Instagramissa